Rada Seniorów powstała w tym roku. Ma być ciałem doradczym dla prezydenta. Seniorzy będą przedstawiać potrzeby osób starszych w naszym mieście. 
W skład rady wchodzi siedem osób zgłoszonych przez mieszkańców lub organizacji działających dla seniorów, dwie osoby wskazane przez prezydenta i dwie przez Radę Miejską.
 
Rada Seniora za swoją pracę nie będzie dostawała wynagrodzenia. Jej kadencja potrwa 4 lata.
Na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje prezydent miasta, członkowie Rady Seniorów w głosowaniu tajnym wybiorą przewodniczącego i zastępcę.