Tegoroczny asfalt mamy już na Smugowej (od 20 Stycznia do Jankego), na Sybiraków, Osikowej i ostatniej łopatce Rzgowskiej. 

- W tym tygodniu powinni kłaść asfalt w Siennej – mówi Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. - Trwają roboty drogowe na Zielonej. Tutaj termin zakończenia prac mamy wyznaczony do 25 października.

Na odbiór czeka ulica Hetmańska, gdzie już położone zostały chodniki po obu stronach i asfalt. Do 10 października po asfalcie powinni już jeździć mieszkańcy Podmiejskiej – na odcinku od kościoła do granic miasta.

- Brakowało nam pieniędzy na tę inwestycję. Na ostatniej sesji Rada Miejska zgodziła się przesunąć brakująca kwotę, więc możemy podpisać umowę z wykonawcą – wyjaśnia Wołosz.

Koszt asfaltowania Podmiejskiej to 178.000 zł.