Wśród pięciu laureatów jest policjant z naszej komendy. To sierż. szt. Artur Fraszka – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Konstantynowie.

Sierżant szt. jest policjantem od 11 lat. Od początku pracuje w Konstantynowie, jest dzielnicowym. Ma pod opieką IV rejon, w którym mieszka ok. 4 tysięcy ludzi.

Do konkursu zgłosiła go (jako podziękowanie) mieszkanka Konstantynowa, której sierżant Fraszka pomógł w trudnej sytuacji życiowej. Postąpiła tak, jak jej poradził i jej życie zmieniło się diametralnie.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 10 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 50 laureatów zasługujących w ocenie społeczeństwa na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

Inicjatorem konkursu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Biuro Prewencji KGP. Ich przedstawiciele tworzą kapitułę, która wybiera kandydatów na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w zgłoszeniach od osób indywidualnych, instytucji lub organizacji.