Strażnicy miejscy podsumowali pozimowe porządkowanie miasta. Prace wykonywały osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądowymi. Co już posprzątali?

Skwer im. Karola Nicze (zebrano 21 worków odpadów),
ul. Strażacka przy PSP (8 worków),
ul. Dobra/Szpitalna (drobne odpady),
ul. Ossowskiego/Prosnaka (drobne odpady),
ul. 20 Stycznia/ Plac Zwycięstwa (drobne odpady),
ul. Skłodowskiej/Konopnickiej (drobne odpady),
ul. Szpitalna (od ul. Nawrockiego do ul. Baczyńskiego oraz od ul. Nawrockiego - 3 worki).

Porządkowano również pasy drogowe następujących ulic: Młynarska, Kapliczna, Kresowa, Łąkowa (od ul. Orlej), Zamkowa (od ul. Lutomierskiej do ul. Żeromskiego), Łaska (od ul. Wiejskiej do ul. Szarych Szeregów), Gdańska, Garncarska, Konopna, Sejmowa, Północna (od ul. Partyzanckiej do ul. Rypułtowickiej), Piaskowa, Ciepła (do ul. Modrzewiowej), Żwirki i Wigury. Zebrano łącznie ponad 20 worków odpadów.

Gdzie, Waszym zdaniem, przydałoby się jeszcze sprzątanie?