W ciągu ostatnich dni kontynuowane były prace społeczno-użyteczne, wykonywane przez osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądu rejonowego. I tak, uporządkowane zostały pasy drogowe ulic: św. Jana (od Partyzanckiej do Karniszewickiej), Traugutta, Ochocza – łącznik ul. Warszawskiej i Rzgowskiej (zebrano 9 worków odpadów), Bugaj (od "Grota" Roweckiego do ul. Świetlickiego), 15. Pułku Piechoty „Wilków”, Popławska, Sienna (od Smugowej do nr. 7), Piotra Skargi (od Nawrockiego do nr. 90B), „Waltera” Jankego, Moniuszki (Narutowicza do Pomorskiej), Pomorska (workowanie liści – 11 worków), Warszawska/Sobieskiego, Świętokrzyska (od Orlej do Jana Pawła II), Garażowa, Mokra, Szarych Szeregów, Robotnicza, „Grota” Roweckiego – wzdłuż ogrodzenia SP nr 3.
Zebrano łącznie 20 worków odpadów.
Skazani porządkowali też tereny podległe gminie miejskiej Pabianice: ul. 20 Stycznia – plac Zwycięstwa; ul. Łaska 33 i 35 (workowanie liści – 19 worków oraz przycięcie gałęzi); teren przyległy do krańcówki MZK; ul. P. Skargi/Baczyńskiego.

Gdzie jeszcze, według was, powinni posprzątać?