Po publikacji naszego artykułu o szpecących miasto napisach na budynkach, wskazanymi lokalizacjami zainteresowało się miasto i Straż Miejska. Komendant SM Tomasz Makrocki zaproponował nawet zarządcom budynków, że odmalowaniem elewacji mogą zająć się osoby skazane.

Zobacz: Kto usunie obraźliwe napisy z budynków? Skazani?

Na realizację nie trzeba było długo czekać. Teraz wiele zależy od dobrej woli właścicieli oszpeconych budynków. W ich zakresie leży zapewnienie niezbędnych farb oraz sprzętu malarskiego.

W piątek usunięto już bazgroły z posesji przy ul. Myśliwskiej 15. Pod nadzorem strażników miejskich jedna z osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, zamalowała  w ramach prac społeczno- użytecznych nieestetyczne napisy.

- Ta forma odpracowywania kary jest jednym z naszych sztandarowych pomysłów i cieszymy się, że rozpoczęła się jej realizacja - przyznają strażnicy. - Dysponent terenu zapewnił Nam cały potrzebny asortyment m.in. farby, wałek malarski.

Czekamy na kolejne akcje tego typu.