Wczoraj na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów.

Uroczystą przysięgę w obecności insp. Andrzeja Łapińskiego, komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi złożyło 62 funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę w marcu tego roku. Było to pierwsze przyjęcie nowych mundurowych w 2019 roku. Wśród nich było trzech nowych posterunkowych z pabianickiej komendy.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Już wkrótce nowi posterunkowi podejmą szkolenie w ramach kursu podstawowego. Po 6 miesiącach nauki i pozytywnym zakończeniu kursu powrócą do macierzystej jednostki i rozpoczną 3-letni okres adaptacji zawodowej.  

Nabór trwa cały czas

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

W roku 2019 zaplanowano przyjęcia w następujących terminach: 21 maja, 16 lipca, 12 września, 7 listopada i 30 grudnia.