W najbliższy poniedziałek (1 grudnia) o godz. 14.00 w Zamku odbędzie się pierwsza sesja  Rady Miejskiej kadencji 2014-2018.
Radni otrzymają zaświadczenia o wyborze i złożą ślubowanie. Co będą obiecywać? 

Oto rota ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Pierwszą sesję poprowadzi najstarszy z radnych, czyli Andrzej Żeligowski.
Radni wybiorą też swojego przewodniczącego.
Przypomnijmy skład Rady Miejskiej: Monika Cieśla, Sławomir Szczesio, Jarosław Lesman, Rafał Madaj, Robert Dudkiewicz, Piotr Różycki, Antoni Hodak, Iwona Marczak, Katarzyna Miękina, Tadeusz Feliksiński, Bożenna Kozłowska, Andrzej Żeligowski, Adam Kaczorowski (PiS), Joanna Kupś, Piotr Roszak, Krzysztof Rąkowski, Piotr Majchrzak, Grażyna Wójcik, Małgorzata Biegajło (PO), Krzysztof Hile, Grzegorz Mackiewicz, Zbigniew Grabarz (Blok Samorządowy Razem), Piotr Duraj (SLD).