Kwalifikacja Wojskowa w powiecie pabianickim rozpocznie się 1 września i potrwa do 28 września.

Do badań lekarskich i orzeczenia kategorii zdrowia w siedzibie Pabian-Med przy ul. Kilińskiego, stawać będą:

mężczyźni urodzeni w 2002 roku,

mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

osoby urodzone w latach 2000-2001, które dotychczasowym orzeczeniem Powiatowej Komisji Lekarskiej uznano za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.