Z instalacji gazowej w aucie stojącym przy ul. Zgierskiej w Konstantynowie wydobywał się gaz. Poczuł go przechodzień i wezwał strażaków.
Gdy dotarli na miejsce, przy aucie była już właścicielka, otworzyła samochód. Strażacy sprawdzili instalację, była nieszczelna, więc zakręcili dopływ gazu. Pouczyli właścicielkę auta, by usunęła awarię.