- W ostatnich miesiącach nastąpił nieznaczny spadek liczby bezrobotnych – w kwietniu o 46, w maju o 41 osób - mówi Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty.

Ze wstępnych danych wynika, że maj był miesiącem, w którym do rejestrów napłynęła najmniejsza liczba osób od początku roku (660). W styczniu było ich 1.262, w lutym – 938, w marcu – 1.101, w kwietniu – 831. Stopa bezrobocia w powiecie pabianickim w kwietniu, podobnie jak i w marcu, wyniosła 11,8 proc., rok wcześniej o tej porze było  10,1 proc. W odniesieniu do maja ubiegłego roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w pabianickim urzędzie wzrosła o 846.

W ostatnich miesiącach na lokalnym rynku pracy zauważa się stosunkowo małą liczbę ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców. Od początku roku do działu pośrednictwa pracy wpłynęło 1.413 ofert (rok wcześniej 1.696). Większość z nich, bo aż 1.014, dotyczyła zatrudnienia subsydiowanego. Rok wcześniej liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy wyniosła 1.696. Maj był również miesiącem, w którym odnotowano najmniejszą liczbę ofert od początku roku – 101. Sytuacja ta ma odzwierciedlanie w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Od początku stycznia z powodu rozpoczęcia pracy status bezrobotnego utraciło 1.316 osób, w analogicznym okresie 2008 roku było to 1.713 osób.

W okresie od stycznia do końca maja tego roku 297 osób (w tym 14 poszukujących pracy i 283 bezrobotnych) rozpoczęło szkolenia. Na staże trafiły 673 osoby, 57 przystąpiło do przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje również prace interwencyjne (od stycznia pracę rozpoczęło 28 osób), roboty publiczne (64 osoby), prace społecznie użyteczne (219). Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 66 osób. Pracę na stanowiskach utworzonych w ramach refundacji dla pracodawców - 51.