Towarzystwo świętowało dwa dni. W niedzielę w kościele św. Mateusza odprawiono mszę św., a w poniedziałek w Miejskim Ośrodku Kultury dziękowano długoletnim prezeskom: Sabinie Spychałowej, Wandzie Lelonek, Alicji Dopart i Annie Teodorczyk. Tej ostatniej specjalne podziękowania złożyła wojewoda łódzki - Jolanta Chełmińska. Wyrazy uznania honorowym członkom TPP: Januszowi Alwasiakowi, Janowi Bernerowi, Sabinie Spychałowej i ks. Janowi Szubie złożył prezydent Zbigniew Dychto.
Obecny prezes TPP Adam Marczak przedstawił krótką historię Towarzystwa i dziękował sponsorom oraz instytucjom współpracującym. Na koncercie jubileuszowym wystąpił Bogusław Mec.
Pomysł powołania Towarzystwa Przyjaciół Pabianic zgłoszono 13 października 1963 roku na III Zjeździe Absolwentów I LO. Pierwszą prezeską została Sabina Spychałowa. Pełniła tę funkcję przez 20 lat. W 1983 r. zastąpiła ją Wanda Lelonek. Po sześciu latach na fotelu prezesa usiadła Alicja Dopart, a w 1999 roku - Anna Teodorczyk. Od 2006 roku prezesem jest Adam Marczak.
TPP jest inicjatorem powołania (1967r.) Państwowej Szkoły Muzycznej i organizacji (1968–1978) Pabianickich Dni Kultury, które od 1979 r. przekształciły się w Dni Pabianic. W 1989 r. członkowie TPP zainicjowali budowę Pomnika Niepodległości. W 1991 r. powołano Koło Historyczne, które wydało 4 roczniki Pabianicjan, wydawnictwa o historii miasta.
Towarzystwo jest organizatorem i współorganizatorem 12 rajdów pieszych. Z rekomendacji TPP Rada Miejska nadała tytuły Honorowych Obywateli Pabianic 7 pabianiczanom.