Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane będą według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze). 

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Ten obowiązek nakłada na wszystkie kraje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacjami ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. W związku z tym 31 lipca 2019 roku uchwalona została ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym. 

Obowiązek udziału w spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., która stanowi, że jedynie badania statystyczne niebędące spisami powszechnymi mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego. Udział w spisach powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. 

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy - -a użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje. 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/  lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.