- Przeprowadzamy reorganizację spółdzielni. Są przesunięcia, ale też zwolnienia – mówi Maciej Przybylski, prezes PSM. – Jeśli będą potrzebni nowi pracownicy do obsługi mieszkańców, to ich zatrudnimy.
31 lipca w spółdzielni pracowały 342 osoby.
W wyniku Walnych Zgromadzeń członków spółdzielni (odbyło się 8 na 11 zaplanowanych) nie został odwołany nikt z Rady Nadzorczej PSM. Wiceprezesi Zbigniew Mencwal i Dariusz Banachowski dostali absolutorium, a były prezes Andrzej Piechocki absolutorium nie otrzymał.