- Na konferencję zapraszamy osoby, które mogą zostać członkami spółdzielni socjalnej, a więc: osoby bezrobotne, niepełnosprawne, wychodzące z uzależnień, zwalniane z zakładów karnych i uchodźców – informuje Maciej Wlazłowicz z pabianickiego punktu informacyjnego Europe Direct.
Konferencja odbędzie się 25 lutego o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 14. Będą w niej uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji wspierających spółdzielnie socjalne, przedstawiciele jednej z łódzkich spółdzielni socjalnych, a także dwóch ośrodków: Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Łodzi oraz Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej.