Prezydent Grzegorz Mackiewicz, który rekomendował firmę do nagrody, przekazał nominację prezes Krystynie Michlewskiej.  

- Społem w Pabianicach istnieje 109 lat – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Obecnie jest średnim przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym, prowadzącym działalność handlową w SDH "Trzy Korony" i w 10 ogólnospożywczych sklepach różnej wielkości, oraz działalność produkcyjną w piekarni typu przemysłowego przy ul. Konstantynowskiej. Ma ugruntowaną pozycję na rynku i skutecznie wchodzi z nowymi produktami.

Piekarnia „Społem” produkuje miesięcznie 213 ton pieczywa, ma w ciągłej sprzedaży 60 ich gatunków. „Społem” zatrudnia obecnie 160 pracowników i zrzesza 290 członków.

Orzeł Agrobiznesu jest nagrodą Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS pod honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego. Przyznawana jest m.in. firmom  z branży rolno-spożywczej, handlowej i finansowej. Nominacje i nagrody przyznaje kapituła konkursu na podstawie rekomendacji m.in. samorządów lokalnych. Nominacja otwiera drogę do zdobycia Orła Agrobiznesu w 55. edycji nagrody, w czerwcu tego roku.