Prace koordynuje Straż Miejska (pod kierownictwem st. insp. Piotra Jóźwiaka), a wykonują je osoby skazane prawomocnymi wyrokami na wykonanie prac społeczno-pożytecznych na rzecz gminy Pabianice.

- Gdyby nie prace społeczne, władze Pabianic musiałyby zlecić uporządkowanie terenu firmie zewnętrznej, co generowałoby dodatkowe koszty i przedłużyło czas realizacji - mówią strażnicy.

 Prace powinny się zakończyć ok. 2 lutego.