Większością 13 głosów przy 9 wstrzymujących się Rada Powiatu Pabianickiego przyjęła sprawozdanie finansowe zarządu za 2015 rok.

Nie było też dyskusji nad liczbami przedstawionymi przez skarbniczkę Elżbietę Piekielniak. Radni przyjęli do wiadomości, że dochody powiatu wynosiły 86.996.664 zł, a wydatki 85.523.533 zł. Na inwestycje i remonty wydano ponad 8,3 mln zł. Zmniejszono też o około 2,6 mln zł zadłużenie powiatu, które wynosi 8.577.600 zł.

Rozgrzali się dopiero podczas dyskusji nad udzieleniem absolutorium dla starosty i zarządu powiatu.

– Zadania, które postawiliśmy zarządowi, zostały wykonane – jako pierwszy głos zabrał Arkadiusz Jaksa w imieniu klubu PO. – Zadłużenie zmniejszyło się o 2 miliony złotych. Klub PO jest za udzieleniem absolutorium zarządowi.

Przeciwko absolutorium dla starosty byli radni z klubu PiS.

– Dla nas absolutorium to nie tylko realizacja i wykonanie budżetu – stwierdził w imieniu klubu PiS Włodzimierz Stanek. – Naszym zdaniem były wydatki niecelowe i niezasadne, jak np. wydanie 400.000 zł na wyburzenie warsztatów szkolnych przy ZS nr 1. Oprócz liczb chodzi też o to, jak się traktuje radnych opozycji. To metody donosów, szukania haków, straszenia. Wyciągnięta z naszej strony dłoń napotkała pięść.

W imieniu Bloku Samorządowego Razem wystąpiła Wioletta Domańska.

– My jesteśmy za absolutorium – stwierdziła. – Przy ocenie pracy zarządu oczekujemy obiektywizmu. Z matematyką się nie dyskutuje. Poza tym dziś oceniamy rok 2015, a nie 2016 – radna wytknęła Stankowi fakt, że pieniądze na warsztaty wydano w tym roku.

– Nie jest zgodne z prawem nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż niewykonanie budżetu – mówił w dyskusji Robert Jakubowski i apelował o głosowanie zgodnie z sumieniem.

– To jest głosowanie polityczne – podsumował głos PiS starosta Krzysztof Habura. – Jedyny argument, jaki usłyszeliśmy, jest „od czapy”. Koszty wyburzenia warsztatów to 270 tysięcy, a nie 400 tysięcy i były zaznaczone w budżecie 2014 roku, a nie 2015. Co do traktowania radnych PiS, wsłuchujemy się i realizujemy mądre postulaty radnych.

Ostatecznie przeciwko absolutorium zagłosowało 9 radnych, za "skwitowaniem" starosty i zarządu zagłosowało 13 radnych. Krzysztof Habura od 10 lat jest starostą powiatu pabianickiego.