Profesor z wykładem pt. "Jan Karski – bohater Polskiego Państwa Podziemnego" przyjedzie do Pabianic na zaproszenie starosty Krzysztofa Habury. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Kościuszki 14).

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (ur. 1 lutego 1932 roku w Łasku) – historyk varsavianista, profesor Instytutu Historii PAN w Warszawie oraz Uniwersytetu w Opolu. Badacz historii Polski XIX i XX wieku oraz dziejów polonii i stosunków polsko-amerykańskich. Laureat Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni. Odznaczony Medalem im. króla Stanisława Augusta, przyznanym za wkład w budowę majestatu stolicy Rzeczpospolitej.

W 1950 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, a po ich zakończeniu pracował w katedrze filozofii doc. Mieczysława Gordona. W 1960 r. uzyskał tytuł doktora za pracę pt. „Polityka gospodarcza rządu polskiego w latach 1936-1939”, którą obronił w Instytucie Historii PAN, natomiast rozprawę habilitacyjną pt. „Klasa robotnicza Warszawy 1918-1939. Skład i struktura społeczna” obronił w 1966 r. Tytuł profesora otrzymał w 1972 r.

W latach 1990-1996 prezesował Towarzystwu Miłośników Historii w Warszawie. Od 1996 r. kieruje Prymasowską Radą Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.

Ogromny wkład Mariana Marka Drozdowskiego w badaniach nad dziejami minionego XX stulecia najlepiej ukazują bibliografie: „Ignacy Mościcki”, „Stanisław Wojciechowski”, „Władysław Raczkiewicz”, „Gabriel Narutowicz”, „Józef Piłsudski”, „Stefan Starzyński”, „Ignacy Jan Paderewski”, „Eugeniusz Kwiatkowski”, „Władysław Grabski”, „Marcel Porowski” oraz „Juliusz Poniatowski”.

Najważniejszą pozycją w jego dorobku jest biografia Jana Karskiego, prezentowana w Parlamencie Europejskim 8 stycznia 2014 r.