Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (wejście od ulicy Piłsudskiego) będzie nadal odbywać się z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu. Dokumenty, jak dotychczas, trzeba będzie wrzucać do pojemnika wystawionego codziennie między 8.00 a 14.30 przy wejściu do budynku „D”.

Zmieni się sposób odbioru dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Po wymienione dokumenty będzie można zgłaszać się osobiście od 8.00 do 15.00 (w piątek 8.00-14.00).

- W sali obsługi mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby, w tym 1 osoba przy okienku. Opłaty związane min. z rejestracją pojazdu, prawami jazdy, wymianą dokumentów, należy dokonywać drogą elektroniczną. Potwierdzenia opłat należy załączać wraz ze składanymi dokumentami - informuje Joanna Kupś, rzeczniczka Starostwa.

W Wydziale Komunikacji i Transportu – Prawa jazdy (wejście od ulicy Okulickiego), urzędnicy obsłużą nas bezpośrednio w godzinach 8.00 – 15.00 (piątek 8.00 – 14.00). Tutaj również obowiązują zasady bezpieczeństwa. W sali obsługi nie może przebywać więcej niż jeden interesant, a potwierdzenia opłat należy załączyć wraz ze składanymi dokumentami.

Wydziały Gospodarki Nieruchomościami oraz Dróg i Mostów będą przyjmowały petentów bezpośrednio, jednak przed wizytą należy ustalić telefonicznie jej szczegóły z pracownikiem.

Gospodarki Nieruchomościami: (42) 225 40 58, (42) 225 40 59

Dróg i Mostów: 605 223 808, (42) 225 40 54, (42) 225 40 27.

W Wydziale Geodezji i Kartografii wnioski dotyczące wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz wnioski dotyczące udostępnienia mapy zasadniczej i ewidencyjnej, złożymy osobiście. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

- W dalszym ciągu, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników urzędu, preferowaną formą kontaktu jest droga elektroniczna lub poczta tradycyjna - podkreśla rzeczniczka.