Zbigniew Skowroński - dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, przysłał do naszej redakcji e–mail. Wycofuje się w nim z własnego pomysłu podwyżek czynszów za mieszkania komunalne. Według Skowrońskiego, lokatorzy mieliby co miesiąc dopłacać m.in. za domofony, widok z okna na park lub skwer, toaletę i łazienkę, jakie sami sobie urządzili.

Pisaliśmy o tym pierwsi: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/podwyzki-czynszow-kto-to-wymyslil.html

Dyrektor Skowroński stwierdza: „W związku z bardzo negatywnym odbiorem propozycji zgłoszonych przez ZGM w lipcu 2013 r. dotyczących poszukiwania dodatkowych środków finansowych na wykonanie pilnych remontów zasobów komunalnych, głównie remontów mieszkań socjalnych i tymczasowych (art. 7 p. 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dotyczącej zwiększenia/ zmniejszenia podstawowej stawki czynszu za 1 m kw.), niniejszym oświadczam, że w imieniu ZGM wycofuję się z tych propozycji”.

Pod koniec lipca Życie Pabianic dotarło do zdumiewającej propozycji podwyższenia czynszów za mieszkania komunalne. Domagał się jej dyrektor Skowroński, bo w kasie ZGM brakuje 12 mln złotych. To czynsze, jakich nie zapłacili lokatorzy komunalnych mieszkań. Skowroński chciał, by wzrosła stawka bazowa czynszu za mieszkanie komunalne. Chciał też obciążyć lokatorów nowymi dodatkowymi opłatami.

więcej – w papierowym Życiu Pabianic