W wielu szkołach, również pabianickich, nie odbyły się rady klasyfikacyjne. To zebranie nauczycieli zatwierdzające oceny i dopuszczające ucznia do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Nie są wystawione oceny z większości przedmiotów, również maturalnych. Nauczyciele w czasie strajku nie mogą zostać zmuszeni do udziału w radach pedagogicznych. Nie zaglądają do dziennika elektronicznego i nie robią żadnych wpisów. Pojawił się więc pomysł, by zmienić przepisy ustawy o systemie oświaty. Rząd chce dopuścić do matury wszystkich, którzy powinni ukończyć w tym roku trzecią klasę liceum lub czwartą klasę technikum. Niezależnie od tego, czy wychodzą im oceny pozytywne, czy nie uzyskaliby promocji i nie ukończyli szkoły ze względu na ocenę niedostateczną z któregoś z przedmiotów. Czy to, że rząd dopuści wszystkich do matury, spodoba się społeczeństwu?

SONDA

Mija jedenasty dzień strajku. W Pabianicach i powiecie pabianickim jak na razie bez zmian. W naszym mieście strajkuje cały czas prawie 70 procent nauczycieli. Przybyło placówek, w których frekwencja strajkujących wyniosła dziś 100 procent. To: Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16, Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 14, Zespół Szkół nr 1 i Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach.

Tak wyglądał strajk 18 kwietnia (dane ZNP z godz. 12.00.)

Dane sporządzane są według klucza: stosunek nauczycieli strajkujących do nauczycieli, którzy powinni w danym dniu być w szkole i prowadzić lekcje. Dzisiejszy dzień jest specyficzny, ponieważ nauczyciele niestrajkujący w wielu szkołach mieli wolne i z tego powodu nie zostali wliczeni do statystyk.

SP 1 – 87 proc.

SP 3 – 88 proc.

SP 5 – 93 proc.

SP 8 – 37 proc.

SP 9 – 94 proc.

SP 13 – 82 proc.

SP 14 – 100 proc.

SP 15 – 47 proc.

SP 16 – 100 proc.

SP 17 – 76 proc.

PM 2 – 90 proc.

PM 3 – 100 proc.

PM 4 – 20 proc.

PM 5 – 91 proc.

PM 6 – 75 proc.

PM 8 – 75 proc.

PM 11 – 45 proc.

PM 12 – 67 proc.

PM 13 – 30 proc.

PM 14 – 100 proc.

PM 15 – 71 proc.

PM 16 – 23 proc.

Gminne Przedszkole w Widzewie - 67 proc.

Gminne Przedszkole w Dobroniu – nie strajkuje.

I LO – 77 proc.

II LO – 100 proc. (4 nauczycieli, którzy nie strajkują od początku nie było dzisiaj w szkole)

ZS 1 – 100 proc.

ZS 2 – 63 proc.

ZS 3 – 86 proc.

ZSS 5 – 97 proc.

MDK – 67 proc.

PSM I i II stopnia – 60 proc.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna – 14 proc.

Gminy:

SP Dłutów – 6 proc.

SP Ksawerów – 88 proc.

Wola Zaradzyńska – 89 proc.

ZSP w Piątkowisku – 88 proc.

SP w Petrykozach – 36 proc.

SP w Bychlewie – nie strajkuje.

SP w Pawlikowicach – 100 proc.

SP w Chechle – 33 proc.

SP w Dobroniu – 63 proc.

SP Mogilno Duże – nie strajkuje.