Zakończyły się prace związane z oznaczaniem terenu Pabianic tabliczkami informacyjnymi „MIASTO MONITOROWANE”. Maja charakter prewencyjny.

Po wejściu RODO wprowadzono regulacje odnośnie stosowania monitoringu i jego odpowiedniego oznaczenia.

Tablice informacyjne zostały zamontowane przy ulicach wjazdowych do miasta.

Zajęli się tym skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi w ramach prac społeczno- użytkowych.