Wczoraj st. insp. Piotr Jóźwiak razem z mężczyzną wykonującym prace społeczno-użyteczne usunęli zator na Pabianice, przy moście na ul. Orlej. Zator składał się potężnego konaru, gałęzi i liści, leżących w poprzek koryta rzeki. Zarządcą tego terenu jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

- Aby uniknąć długotrwałych procedur formalno-prawnych związanych z wezwaniem zarządcy do uprzątnięcia terenu - Straż Miejska wzięła sprawy w swoje ręce i usunęła przeszkodę, która w aktualnej sytuacji pogodowej (odwilży), groziłaby zalaniem okolicznych terenów – informują strażnicy.
Podobny zator strażnicy usunęli we wtorek.