Już jutro na ulice po raz pierwszy wyjedzie odkurzacz sprzątający psie kupy. Pierwsze sprzątanie obejmie ok. 5 hektarów terenów miejskich, m.in. skwer przy ul. Szarych Szeregów, tereny zielone w rejonie ul. Skłodowskiej, Wyszyńskiego i Zamkowej, skwer im. Lubońskiego przy ul. Kaplicznej.

- W tym samym czasie odbędzie się akcja informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców w zakresie sprzątania po psach – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Pracownicy Wydziału  Ochrony Środowiska rozdawać będą pakiety do sprzątania oraz ulotki informacyjne, promując tym samym sprzątanie po psach, aby właściciele nie ignorowali tego obowiązku.

Akcja rozpocznie się o godz. 8.00 i potrwa do godz. 15.00-16.00.

W ciągu 2 tygodni w miejskich parkach i na skwerach staną nowe dystrybutory z woreczkami do zbierania psich odchodów. Urząd Miejski zamówił 18 takich dystrybutorów.

Dystrybutory zamontowane zostaną na Bulwarach, skwerze przy ul. Szarych Szeregów, w parku Wolności, w parku Hadriana przy ul. Karniszewickiej oraz skwerze im. Lubońskiego przy ul. Kaplicznej. Takie dystrybutory znajdują się już w parku Słowackiego. Po posprzątaniu torebki można wyrzucać do zwykłych ulicznych koszy na śmieci.

- Zanim Straż Miejska zacznie egzekwować czystość mandatami, chcemy po raz kolejny pokazać mieszkańcom, że w mieście może być czysto. Posprzątanie odkurzaczem nie wystarczy. Właściciele psów mają obowiązki, które będziemy egzekwować. Ułatwiając im ten obowiązek, zamontujemy dystrybutory z woreczkami do zbierania psich odchodów - mówi Agnieszka Pietrowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM.

Torebki na psie odchody można odbierać w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 16, a także w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Jana 4. Odkurzacz, który jest własnością miasta, może być bezpłatnie użyczany na podstawie umowy zainteresowanym administratorom i zarządcom nieruchomości.