Dr Marek Kiljański jest kierownikiem Zakładu Rehabilitacji w Pabianickim Centrum Medycznym oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Dr Kiljański wspólnie z wiceprezesami PTF prof. Zbigniewem Śliwińskim, prof. Janem Szczegielniakiem oraz posłem Dariuszem Dziadzio w lipcu 2014 roku składał projekt ustawy do Sejmu odnośnie fizjoterapeutów. Ustawa to szansa na to, że polski pacjent nie będzie „leczony” przez osoby  nieposiadające odpowiednich kwalifikacji.

Wczoraj polski parlament (25 września Sejm, a 1 października Senat) uchwalił ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Teraz jeszcze potrzebny jest podpis prezydenta RP.
Kiljański będzie mógł świętować ten sukces podczas XVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, który odbędzie się w Hotelu Fabryka Wełny.