W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie miasta Pabianice (począwszy od 3 okresu raportowania IUNG-PIB, tj. od 10 czerwca 2019 r.) rolnicy dostają możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa na terenie miasta Pabianice zagrożenie suszą rolniczą notowane jest wśród upraw:

1. na glebach I kategorii – bardzo podatna na suszę (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) – zboża ozime i zboża jare, kukurydza na ziarno i na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

2. na glebach II kategorii – podatna na suszę (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) – zboża ozime i zboża jare, kukurydza na ziarno i na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

3. na glebach III kategorii – mało podatna na suszę (glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty) – zboża jare, krzewy owocowe.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 22, w godzinach pracy urzędu: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-16.00, wtorki w godz. 8.00-17.00, piątki w godz. 8.00-15.00.

Wniosek należy złożyć do 16 lipca 2019 r. wyłącznie przed przystąpieniem do zbioru uprawy, gdyż komisja dokonuje lustracji upraw na miejscu.

Informacje udzielane są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 4 II piętro pok. 22 - nr telefonu 42 22-54-628 lub 629, w godz. urzędowania.