1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim zaatakowały Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii. W okupowanej Polsce 27 września powstało Polskie Państwo Podziemne. Obchody 82. rocznicy tego wydarzenia zgromadziły w Zespole Szkół nr 3 władze powiatu i miasta, przedstawicieli służb mundurowych, delegacje ze szkół i instytucji oraz kombatantów wojennych. Wśród zebranych byli przedstawiciele Związku Sybiraków w Pabianicach oraz Związku Żołnierzy Armii Krajowej – koło w Pabianicach.

Zgromadzeni usłyszeli pieśni m.in. „Wrzosy”, czy „Rozkwitają pąki białych róż”. Młodzież przybliżyła sylwetki żołnierzy walczących o wolność naszej ojczyzny w czasie drugiej wojny światowej. Wśród tych postaci wymieniono: gen. Tadeusza Komorowski „Bór”, Jana Karskiego, czy gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Zaprezentowano wzruszający film, w którym dzieci wcieliły się w powstańców warszawskich.

- To było bardzo wzruszające – powiedział Florian Wlaźlak, przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego. - Powinniśmy być dumni z Polski. Nie było takiego państwa w Europie, które miałoby swoje państwo podziemne.

Podczas uroczystości przemawiała Wiktoria Solmińska z pabianickiej sekcji Związku Rezerwistów Polskich.

- Czy żyjąc w dzisiejszych czasach bylibyśmy w stanie oddać życie za ojczyznę, jeśli byłaby taka potrzeba. Wydaje mi się, że nie każdy z nas byłby na to gotowy. Dlatego szanujmy wolność, która nie jest nam dana raz na zawsze.

Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół nr 3.