Spotkanie poprowadzone będzie przez Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”. Program konferencji: elementy diagnozy, problemu, działania prewencyjne, przegląd środków psychoaktywnych i dyskusja panelowa.