Powiat pabianicki otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”. W szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pabianickiego powstanie kolejnych 26 sal multimedialnych. W I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół nr 2 utworzonych zostanie po 5 pracowni (2 matematyczne, biologiczna, chemiczna i fizyczna). 4 sale powstaną w Zespole Szkół nr 3. Specjalna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach wzbogaci się o trzy pracownie: matematyczną, przyrodniczą i polonistyczną.

- Celem projektu jest zapewnienie korzystnych warunków do zwiększenia poziomu wykształcenia z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia, a także dopasowanie szkół do nowych trendów w edukacji, opartych na technologiach multimedialnych, ukierunkowanie edukacji w zakresie przedmiotów ścisłych oraz podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia w powiecie pabianickim - wyjaśnia Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty.

Jego wdrożenie ma przyczynić się również do doskonalenia kompetencji i umiejętności kadry nauczycielskiej. Powstaną pracownie wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, jak: stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem, zestawy lekcji multimedialnych dla nauczycieli, rzutniki multimedialne, ekrany. Będą służyły uczniom podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz spotkań kółek zainteresowań z przedmiotów ścisłych. W ramach projektu, który jest realizowany w partnerstwie z gminami powiatu pabianickiego oraz Gminą Rzgów, powstanie w sumie 156 pracowni. Całkowita wartość projektu: 1.740.000,00 zł.

Udział powiatu pabianickiego – 300.712,50 zł, z czego otrzymano 85% dofinansowania.