Jest szansa, że w pabianickich szkołach średnich powstaną pracownie multimedialne. Będą wyposażone w: rzutnik, ekran, laptop i odpowiednie oprogramowanie z danego przedmiotu. Po 5 takich sal miałoby powstać w I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół nr 2. Cztery pracownie dostanie Zespół Szkół nr 3, a trzy bedą w Zespole Szkół nr 5. Na wyposażenie szkół powiatowych w 26 pracowni multimedialnych potrzeba 301.066 zł. 20 proc. tej kwoty (60.213 zł) dałoby Starostwo. W ramach projektu zostanie też przeszkolonych 35 nauczycieli.
Wspólnie o pieniądze z projektu „Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli" stara się Starostwo, Urząd Miejski i siedem ościennych gmin. Koszt całego przedsięwzięcia – 1.859.400 zł