Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego znajdą się informacje o zwierzętach do adopcji z całego miasta. Od października ruszy nowa zakładka dotycząca adopcji zwierząt będących pod opieką schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych działających na terenie naszego miasta, których celem działania jest ochrona zwierząt. W zakładce będą umieszczane zdjęcia z krótką informacją o zwierzakach oraz numer telefonu do osób zajmujących się adopcją.

- Przy tworzeniu miejskiego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wolontariusze z fundacji zwracali uwagę, że w poszukiwaniach chętnych do adopcji czasem trudno im się przebić - informuje Aneta Klimek, rzecznik UM.

Nadrzędnym celem uruchomienia takiej zakładki jest łatwiejsze znalezienie zwierzętom nowego domu.