Od 4 marca wystawiamy graty na pabianickie ulice. Akcja potrwa do 12 marca. Nie wszystko możemy w ten sposób wyrzucić.
 
 
Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
- zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki)
- domowy sprzęt sanitarny
- zużyte opony (małe)
- złom metalowy
- zużyte lampy i oprawy oświetleniowe
- meble i wyposażenie gosp. domowych
- baterie i akumulatory
- elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej
- elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych
 
Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane:
- gruz, kamienie, piasek, ziemia
- oleje, środki chemiczne, itp.
- lekarstwa
- odpady budowlane
- odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz, kołdry, pierzyny
- szkło
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne, niewymienione
- odpady zielone
 

http://www.um.pabianice.pl/load/informator/ochrona/zbiorka_16_02_15.pdf