4 maja zamknięta została ul. Zamkowa od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego wraz z zachodnią częścią skrzyżowania ulic Zamkowej, św. Jana i Kilińskiego. Jednak aby uniknąć jego całkowitego zamknięcia, ruch pojazdów na skrzyżowaniu odbywa się wahadłowo (z sygnalizacją świetlną), bez możliwości skrętu w ul. Zamkową. Natomiast na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Grobelnej wyłączono sygnalizację świetlną.

Kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Zamkowej generują olbrzymie korki, a w godzinach szczytu mogą zablokować ruch.