W sobotę (18 listopada) w godzinach 10.00-18.00 w Centrum Handlowym Echo przy ul. Zamkowej 31 odbędzie się akcja medyczna w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyki chorób układu krążenia „Teraz Serce!”. Można będzie skorzystać z bezpłatnych badań serca oraz specjalistycznych konsultacji.

Podczas ośmiogodzinnej akcji każdy chętny będzie mógł skorzystać z fachowej pomocy w zakresie: badania EKG z opisem oraz interpretacją lekarza specjalisty, badania poziomu cholesterolu i glukozy, porady dietetyka, pomiaru ciśnienia, obliczenia wskaźnika BMI, określenia czynników ryzyka zawału mięśnia sercowego.

Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich, którzy zgłoszą się w tym dniu. Głównym celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów oraz profilaktyka kardiologiczna. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania, podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.