– Przyszłam o 8.00 i mam setny numerek – mówi pabianiczanka. – Koleżanka była godzinę wcześniej, to ma pięćdziesiąty.

– Kolejka jak za czasów komuny – dodał telefonujący do redakcji mężczyzna.

Skąd te tłumy? Nowa ustawa o cenach prądu nakłada obowiązek złożenia specjalnych oświadczeń. Dotyczy to mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów. Ich właściciele mają prawo korzystać w II półroczu 2019 r. z obniżonych cen prądu, jeśli w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw złożą stosowne oświadczenie.

W związku z ilością oczekujących na złożenie oświadczeń osób, biura PGE w całej Polsce będą otwarte dłużej. To z Zamkowej 36 będzie dodatkowo otwarte jutro (sobota, 27 lipca) w godz. 8.00-12.00, a w poniedziałek czas pracy biura będzie wydłużony do godz. 20.00.

Z uwagi na to, że termin na składanie oświadczeń upływa w sobotę, oświadczenie można składać do poniedziałku, 29 lipca, przy czym istotna jest data złożenia dokumentu do sprzedawcy, a nie jego nadania.

Oświadczenia można złożyć osobiście w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, a także przesłać listownie na adres: PGE Obrót, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.