Wykonawca dostanie za nią blisko 14,2 mln złotych. Oferta łódzkiej firmy była najkorzystniejsza z wszystkich trzech, jakie wpłynęły w postępowaniu. Przetarg rozstrzygnięto za drugim podejściem (pierwszy został unieważniony). Na wykonanie prac wykonawca będzie miał 14 miesięcy od podpisania umowy, co prawdopodobnie nastąpi w przyszłym miesiącu.

Nowe trasy dla rowerzystów powstaną przy:

- ul. Łaskiej (całej)

- ul. Wiejskiej (od Miodowej do Skrajnej),

- ul. Skośnej oraz wzdłuż projektowanej ul. Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od Wiejskiej do Jutrzkowickiej wraz z odgałęzieniem w ul. Targową

- ul. Partyzanckiej (od Sikorskiego do Widzewskiej)

- ul. Bugaj i Kopernika (od „Grota” Roweckiego do Skargi)

- ul. 20 Stycznia (od „Grota” Roweckiego do Rydzyńskiej)

- ul. Wiejskiej (od Jana Pawła II do Łaskiej)

- ul. Jana Pawła II (od Wiejskiej do Świętokrzyskiej)

- ul. Targowej (od Jana Pawła II do Orlej)

- ul. Śniadeckiego (całej)

- ul. Szarych Szeregów (całej)

- ul. Moniuszki (od Wiejskiej do Śniadeckiego)

Inwestycja obejmuje również doświetlenie 29 przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi, budowę oświetlenia drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wiejskiej (od Miodowej do Skrajnej) oraz na ul. Skośnej, a także infrastrukturę rowerową (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania).

Budowa dróg dla rowerów jest częścią projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.