W Sądzie Okręgowym w Łodzi orzekać będą:

Adam Marczak (sekretarz miasta),
Zofia Menc,
Stanisław Sałaga,
Zygmunt Szmidt,
Mariola Śmiałkowska,
Renata Knapińska,
Anna Teodorczyk,
Dorota Nowak.

W zakresie prawa pracy sądzić będą:

Eugeniusz Kaczmarek,
Halina Rybarczyk,
Grażyna Szymańska,
Mirosława Karp,
Andrzej Kowalski,
Urszula Kuśmierowska.

W Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście w zakresie prawa pracy będą orzekać:

Ryszard Okrojek,
Jolanta Włodarczyk,
Ryszard Klimek,
Agnieszka Michalak.

W Sądzie Rejonowym w Pabianicach sądzić będą:

Anna Bednarek-Kuropatwa,
Zbigniew Adamkiewicz,
Marcin Janas,
Barbara Kłos,
Halina Kubiak,
Krystyna Próba,
Ewa Banaszkiewicz,
Stanisław Biskupski,
Alicja Bujacz,
Marta Cicha,
Janina Dyksa-Majda,
Barbara Flajszer,
Stanisław Florian,
Lucyna Gaczewska,
Beata Gerwatowska-Wnuk,
Tadeusz Gęs,
Małgorzata Góra,
Grzegorz Hofman,
Halina Kardas,
Grażyna Kołodziejska-Bilecka,
Urszula Kusińska,
Magdalena Łukawska,
Teresa Poleska-Feliksińska,
Izabella Tałaj,
Jerzy Wróbel,
Marzena Zawodzińska,
Monika Janusz,
Wiesława Kowalska,
Jerzy Szumicki,
Krystyna Karpińska,
Bożenna Kozłowska,
Franciszek Karczewski.

W zakresie prawa pracy orzekać będą:

Marianna Ślusarz,
Elżbieta Drzewosz,
Ewa Gustalik,
Elżbieta Koprowicz,
Zbigniew Knop,
Mirosław Maślikowski,
Iwona Dąbrowska,
Janusz Ratajczyk,
Grażyna Tłoczek,
Krzysztof Górny,
Andrzej Kaczmarski,
Teresa Kardas,
Barbara Magdziarz,
Zofia Piesik,
Janusz Ronkowski,
Małgorzata Sumińska,
Janina Śpionek,
Roman Węgliński,
Andrzej Zagrabski,
Mieczysław Zasępa,
Izabela Dąbrowska-Mikuta,
Kazimiera Kozioł,
Krzysztof Krist,
Wiktor Kubisiak,
Marianna Mamińska,
Włodzimierz Newczyński,
Elżbieta Pokora,
Jerzy Żabiński.


***
Ławnik w sądzie może zadawać pytania świadkom, stronom. Podczas głosowania jego zdanie liczy się tak samo jak zdanie sędziego zawodowego.

Ławnik ma takie same prawa jak sędzia, jedynie nie przewodniczy sądowi.

Podczas rozprawy siedzi po prawej lub lewej stronie sędziego zawodowego. Jest ubrany w czarną togę z fioletowymi wypustkami.

Zarobi około 47 zł za posiedzenie. Posiedzeń może być maksimum 12 w roku.