- W związku z panującymi sugestiami, że nasi funkcjonariusze w godzinach nocnych nie pracują, ostrzegam, że zintensyfikowaliśmy działania związane z dronem i latamy nim także po 22.00 – potwierdził Tomasz Makrocki.

Patrol ekologiczny w czasie nocnych dyżurów będzie kontrolował wszystkie rejony Pabianic - zarówno profilaktycznie, jak i tam, gdzie zajdzie podejrzenie wypalania odpadów w piecach.

- Kontrole będziemy przeprowadzać systematycznie i wyciągać konsekwencje wobec osób używających do ogrzania mieszkań niedozwolonych paliw – dodaje komendant.

Latające laboratorium do wykrywania szkodliwych pyłów w powietrzu węszyło nocą na przykład na Zatorzu.