– Kandydatem na członka Miejskiej Rady Seniorów może być mieszkaniec Pabianic, który ukończył 60. rok życia – tłumaczy Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia oraz działającym na rzecz osób starszych na terenie Pabianic podmiotom, w szczególności organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym uniwersytety trzeciego wieku. Każda z uprawnionych grup lub podmiotów może zgłosić jednego kandydata do Miejskiej Rady Seniorów.
Druk formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia kandydata zawierające m.in. zgodę na kandydowanie dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego, ul. Narutowicza 33, pok. nr 14 lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (um.pabianice.pl) w zakładce Miejska Rada Seniorów. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych UM  do 17 kwietnia, do godz. 16.00.


Miejska Rada Seniorów została powołana w 2015 r. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla Rady Miejskiej w Pabianicach i prezydenta miasta. Członkowie rady wykonują swoje czynności nieodpłatnie.  Jak pracuje rada? Podczas dyżurów w Centrum Seniora zbiera uwagi i propozycje od starszych mieszkańców miasta dotyczące Pabianic, a następnie przekazuje je prezydentowi.