Od 12 marca każdy, kto sprowadzi samochód z zagranicy, musi przy pierwszej rejestracji w kraju przedstawić dowód wpłaty na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpłata wynosi 500 złotych i musi być dokonana w banku tytułem recyklingu pojazdu.