Wynagrodzenie prezydenta Pabianic Zbigniewa Dychto to pensja zasadnicza 4.800 zł, dodatek funkcyjny - 1.800 zł, dodatek specjalny - 2.310 zł. Razem 9.870 zł. Dodatkową pensję dostanie w formie "trzynastki" - tak na środowej sesji zdecydowali radni miejscy. "Trzynastki" dostaną też: zastępcy prezydenta, naczelnicy i sekretarz miasta oraz wszyscy szeregowi pracownicy Urzędu Miejskiego.

Na konto starosty Krzysztofa Habury co miesiąc wpływa 10.966 zł. Dodatkowe 10.966 zł wpadnie mu do kieszeni, jeśli radni powiatowi zgodzą się wypłacić mu "trzynastkę". Będzie to na sesji Rady Powiatu 15 marca. "Trzynastkę" dostaną też: wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu, skarbnik, sekretarz, naczelnicy, kierownicy, inspektorzy, podinspektorzy, referenci, pracownicy obsługi.

Ile zarabia się w mieście: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/pensja-w-pabianicach.html