Prace nad budową obszaru metropolitalnego zaczęły się w grudniu ubiegłego roku. Władze miast województwa łódzkiego podpisały wówczas list intencyjny w tej sprawie. Prezydent Zbigniew Dychto także. To był pierwszy krok do rozpoczęcia współpracy partnerskiej między nimi. Metropolię ma tworzyć Łódź i miasta z nią graniczące. Teraz rozpoczną się prace nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego. Zadanie to ma kosztować ponad 3 miliony złotych. 2,7 miliona ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej. Liderzy projektu wystąpili o dofinansowanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Pomoc techniczna”. Pozostała kwota to wkład zaangażowanych miast. Łódź, jako lider projektu przeznaczy na ten cel 90 tys. złotych, pozostałe miasta łącznie 210 tys. złotych. Nasz wkład jest symboliczny. Pabianice mają dać 10 tys. złotych.