Pabianiczanie będą mogli w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną czy psychologiczną lub porozmawiać ze specjalistą zajmującym się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie. Konsultacje odbędą się w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31.

Aby skorzystać z takiej porady należy umówić się pod numerem telefonu 42 215 42 11.

Celem kampanii "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Często myśląc o pokrzywdzonych przestępstwem nasuwa nam się potrzeba interwencji Policji czy uruchomienie procedur prawnych. Jest to niewątpliwie konieczne, trzeba jednak pamiętać, że niejednokrotnie osoby pokrzywdzone, aby móc skutecznie współpracować z Policją wymagają wsparcia psychologa czy prawnika.