Zainteresowani mogą zgłaszać się w tych dniach do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, konstantynowskiego komisariatu lub posterunku w Ksawerowie i Hermanowie. Kontaktować się można też telefonicznie z Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego nadkom. Piotrem Adamczykiem pod numerem 47 8424 304 (w godz. 9.00-15.00) lub Zastępcą Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego kom. Andrzejem Grzelakiem 47 8424 318.

Gdzie jeszcze?

W Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach. Harmonogram można znaleźć tutaj.

W Sądzie Rejonowym w Pabianicach pełnione będą dyżury podczas których asystenci sędziego oraz kuratorzy zawodowi będą udzielać stosownych porad i informacji. Kiedy?

22 lutego 2021 roku w godzinach 10.00 - 14.00 w pokoju 205 (Elżbieta Karpecka)  tel. 42 22 55 190 

23 lutego w godz. 10.00-14.00 Dominika Latusek, pokój 311, tel. 42 22 55 167 i w pokoju 505 Iwona Szulc, tel. 42 22 55 128,

24 lutego w godz. 10.00-14.00 Mirosława Klekotka, pokój 210, tel. 42 22 55 190;

25 lutego w godz. 10.00-14.00, Ewa Grabarczyk, pokój 202, tel. 42 22 55 190;

26 lutego w godz. 10.00-14.00, (Anna Tomczak), pokój 310, tel. 42 22 55 167.

Dostępne też są adresy e-mail: karny@pabianice.sr.gov.pl, zkss1@pabianice.sr.gov.pl, zkss2@pabianice.sr.gov.pl

Przedsięwzięcie jest związane z obchodami Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Jego idea zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.