Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach swoją działalnością charytatywną obejmuje najbardziej potrzebujących, w tym młodzież szkolną z terenu miasta i powiatu oraz niektóre oddziały szpitalne Pabianickiego Centrum Medycznego. Wspiera również Dom Pomocy Społecznej, a także ludzi biednych, którzy się do niego zgłaszają.

Odzież używaną rozdają w czwartki w godzinach od 10.00 do 14.00 w oddziale przy ul. Moniuszki 16.

Dużym wparciem dla stowarzyszenia jest 1 procent odpisany od naszych podatków na rzecz organizacji pożytku publicznego. Możemy to zrobić dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach, KRS 0000225587 z dopiskiem „na cele statutowe PCK w Pabianicach”.