27 października o godz. 15.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 37 odbędzie się konferencja na temat „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”.

Celem konferencji jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i wskazówki do pracy z uczniem z SPE.

Omawiane zagadnienia dotyczyć będą:

· projektowanych zmian w organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole;
· organizowania pracy zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych (diagnoza, karta potrzeb i świadczeń);
· tworzenia indywidualnych planów pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Organizatorzy: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Biblioteka Pedagogiczna w Pabianicach zapraszają dyrektorów, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa książek przygotowana przez bibliotekę, nawiązująca do tematu konferencji.