Od 25 maja w klasach 1-3 będzie uruchomiona opieka nad dziećmi. Będą to tzw. zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne, ale lekcji normalnych raczej nie będzie.

- Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego tam gdzie będzie to możliwe, będą mogli w niewielkich grupach realizować podstawę programową – powiedział Dariusz Piontkowski, minister edukacji.

Ruszą też zajęcia praktyczne dla starszych uczniów. Będzie to dotyczyć kształcenia w szkołach technicznych oraz w szkołach policealnych. Możliwość uczęszczania na praktyki będzie już od 18 maja, za zgodą pracodawcy, u którego te praktyki miałyby się odbywać.

- Chcemy przywrócić możliwość konsultacji w szkołach – powiedział Dariusz Piotnkowski, minister edukacji. - Na początek umożliwimy to maturzystom i uczniom klas ósmych, a później również pozostałym.

Chodzi o możliwość indywidualnego spotkania się z nauczycielem w szkole. Maturzyści i ósmoklasiści, którzy przygotowują się do egzaminów będą mieli taką możliwość już od 18 maja. Pozostali uczniowie mają spotykać się z nauczycielami w razie potrzeby od 1 czerwca.

Od 18 maja nauczanie indywidualne będzie dotyczyło również uczniów szkół specjalnych.

- Przygotowujemy wytyczne dotyczące matur i egzaminów ósmoklasistów – dodał minister edukacji.

Będzie też więsza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu np. stadionów, orlików, boisk.

- Zwiększymy liczbę tych, którzy będą mogli korzystać z boisk równocześnie. Otwieramy też hale sportowe i gimnastyczne – dodał premier Mateusz Morawiecki.