9 marca od wczesnych godzin rannych na terenie Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego policjanci z drogówki prowadzili działania pod nazwą ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja była ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Policjanci zwracali uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Ukarano ponad 30 pieszych, głównie za przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.
Mundurowi zwracali także uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych. W godzinach 17.00-19.00 na Starym Rynku policjanci z drogówki wspólnie ze strażnikami miejskimi przyglądali się, czy kierujący wyprzedzają bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych, ustępują pierwszeństwa pieszym na pasach.
Ku zaskoczeniu mundurowych kierowcy jeździli zgodnie z przepisami.