Zasady ponoszenia opłat w autobusach MZK reguluje uchwała Rady Miejskiej. Ulgowy przejazd ze zniżką 50 % przysługuje „dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia”. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulgi jest ważna legitymacja szkolna. Ale uchwała nie mówi jednoznacznie, jak postępować z uczniami szkół zagranicznych.

- Urząd Miejski przyjął stanowisko, że istotne dla korzystania z ulgi są wiek oraz bycie uczniem czy też studentem - informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Z uchwały RM nie wynika w szczególności, by uprawnionymi do korzystania z ulg byli wyłącznie mieszkańcy Pabianic. Uchwała nie zawiera też zapisów wskazujących osoby wyłączone z korzystania z ulg.